Zyrlex

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
Zyrlex är ett läkemedel mot allergi. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har frågor och följ alltid deras instruktion. Läs bipacksedeln. Ge inte detta läkemedel till barn under 6 år då tablettformuleringen inte lämpar sig för nödvändiga dosjusteringar. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
Sortera på

1 Artikel

per sida
Zyrlex, filmdragerad tablett 10 mg MACURE PHARMA ApS
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
165,00 kr
Sortera på

1 Artikel

per sida
Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning