Bertolix

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
Bertolix innehåller bensydamin som tillhör en grupp läkemedel som kallas ickesteroida inflammatoriska läkemedel. Den verkar genom att lindra smärta och svullnad (inflammation). Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln före användning.
Sortera på

1 Artikel

per sida
Bertolix, munhålespray, lösning 3 mg/ml
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
103,00 kr
Sortera på

1 Artikel

per sida
Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning