alltest

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
Med Alltests Covid-19 Antigen Saliv SJälvtest kan du testa dig själv, dina barn och din familj med hjälp av ett salivprov. Genom att göra självtestningen enkel och bekväm blir Alltest Covid-19 Antigen Saliv Självtest ett värdefullt bidrag i kampen att bekämpa och hålla tillbaka Covid-19 smittan i samhället, samt att underlätta för att människor ska kunna umgås på ett säkert sätt. Produkterna från Alltest är ett komplement till de tester som kan utföras med provtagningspinne i näsborren. 
Sortera på

2 artiklar

per sida
Alltest Covid-19 Antigen saliv självtest
201,00 kr
Alltest Covid-19 Antigen saliv självtest
40,00 kr
Sortera på

2 artiklar

per sida
Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning