Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kroniskt progressiv sjukdom som leder till skakningar, muskelstelhel och långsamma rörelser. I Sverige har cirka 20 000 personer sjukdomen och varje år drabbas ytterligare ett par tusen personer.

Vad är Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. En neurodegenerativ sjukdom bryter långsamt ner nervcellerna i nervsystemet.  Sjukdomsgruppen omfattar även ALS och Huntingtons sjukdom. Vid Parkinsons sjukdom bryts nervcellerna som tillverkar signalsubstansen dopamin successivt ner. När cirka 70-80 procent av dessa nervceller är förstörda blir dopaminbristen i hjärnan så pass stor att de typiska symptomen på Parkinsons sjukdom visar sig men redan vid 50% förstörda nervceller dyker sjukdomssymptom upp. 

Orsaker

Parkinsons sjukdom beror på att de dopaminproducerande nervcellerna i hjärnan gradvis bryts ner. Varför detta sker är inte helt klarlagt. Troligtvis är det ett antal faktorer som samspelar:

 • Ålder (ökad risk med ökad ålder).
 • Arv (hos cirka 5 - 10 procent av alla drabbade har en rad genetiska faktorer identifierats).
 • Andra hjärnsjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom, kan öka sannolikheten för att drabbas av Parkinsons sjukdom. 
 • Miljöfaktorer.
 • Vissa läkemedel (neuroleptika) kan ge parkinsonliknande symptom (Parkinsonism).

Symptom

 • Skakningar (tremor), uppträder ofta vid stillasittande. Hos de flesta är detta det första tecknet på Parkinsons sjukdom. 
 • Muskelstelhet (rigiditet). Ofta blir gången stapplande, försiktig och med korta steg.
 • Svårighet att påbörja rörelser (akinesi)
 • Balansproblem. Det är vanligt att få problem med att hålla balansen när man står upp. Kroppshållningen blir ofta framåtböjd.

Symptomen kommer smygande och börjar ofta på den ena sidan av kroppen innan de sprids till båda sidor. 
Parkinsons sjukdom påverkar också nervceller i det perifera (nerver som leder signaler från hjärnan och ryggmärgen) autonoma nervsystemet med en gradvis utveckling av störda funktioner. Vanliga, ytterligare symptom är störd blodtrycksreglering, påverkad mag-tarmfunktion, urinstörnignar, samt påverkad svettning och värmereglering.

Ytterligare besvär vid Parkinsons sjukdom

Personer med Parkinsons sjukdom löper ökad risk att utveckla demens. Andra psykiska besvär som är vanliga vid Parkinsons sjukdom är ångestsyndrom, depression, sömnstörningar, hallucinationer och vanföreställningar.

Vad kan jag göra själv för att må bättre?

 • Rätt mat är viktigt: protein i mat kan konkurrera med läkemedel, kontakta därför en dietist om du märker försämringar i ditt mående efter en måltid.
 • Regelbunden fysisk aktivitet kan göra det lättare att hantera besvären i samband med Parkinsons sjukdom. Motion minskar också eventuell risk för förstoppning något som är vanligt vid viss läkemedelsbehandling och vissa sjukdomar. 

Behandling

All behandling vid Parkinsons sjukdom är symtomlindrande. Det finns inga mediciner som kan bota Parkinsons sjukdom men det finns läkemedel som dämpar de typiska symptomen. Man påbörjar läkemedelsbehandling när behovet uppstår, det vill säga, när symptomen är smärtsamma. Enligt ny forskning kan tidig hjälp, som ökar tillgängligheten av dopamin, vara gynnsam för sjukdomsförloppet. En patient med Parkinsons sjukdom har i stort sett en normal förväntad livslängd och behandlingarna som ges ska för yngre patienter kunna ge god symtomkontroll i 30 – 40 år.

Källor: Hjärnfonden, Parkinsonförbundet, Läkemedelsboken.

Relaterade artiklar
Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning