För närvarande har vi lite längre svarstider hos kundservice. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på en lösning.

Kosttillskott

Kosttillskott är ett samlingsnamn på produkter som på ett eller flera sätt kompletterar vår kost. Kosttillskott är vitaminer, mineraler eller andra ämnen som kan ge en hälsoeffekt. De är tänkta som ett tillägg till en sund och varierad kost. 

Vad är kosttillskott?

Kosttillskott är näringsämnen i koncentrerad form som ska fungera som ett komplement till en hälsosam och varierad kost. Det kan också definieras som vitaminer, mineraler och andra ämnen som kan ha en fysiologisk eller näringsmässig effekt. Örter, alger, fettsyror och fiber är exempel på tillskott som inte är vitaminer eller mineraler. Näringsämnen i kosttillskott kan antingen finnas naturligt i produkten eller så kan de vara tillsatta. 

Vad är skillnaden mellan kosttillskott och läkemedel?

Varje enskilt läkemedel (inklusive naturläkemedel, väletablerade växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatika) kontrolleras och godkänns/registreras av Läkemedelsverket.

Kosttillskott omfattas av livsmedelslagstiftningen. Det innebär i dagsläget att det inte finns något godkännande och granskning från myndighetshåll av de enskilda produkternas effekt och säkerhet. 

Tillskott finns i olika former:

 • Kapslar.
 • Tabletter.
 • Piller.
 • Droppflaskor.
 • Pulverpåsar.
 • Andra, liknande former av vätskor och pulver.

 

Har kosttillskott någon effekt?

Vitaminer och mineraler är nödvändiga för att processer i kroppen ska fungera normalt. Därför kan kosttillskott bidra till kroppens funktioner om du av olika anledningar inte får tillfört tillräckligt mycket viktiga näringsämnen från kosten. Ett exempel på ämnen många inte får tillräckligt av är fettsyror som omega-3. Omega-3-fettsyror är nödvändigt för att bibehålla livsviktiga funktioner och dessa måste tillföras kroppen.

Kosttillskott kan däremot inte bota eller behandla sjukdom. Om produkter marknadsförs som detta ska de klassas som läkemedel. Det är olagligt att marknadsföra kosttillskott med medicinska påståenden.

Behöver jag kosttillskott?

De flesta får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler via kosten men en del behöver extra i form av tillskott. För friska personer som äter hälsosamt och varierat är det inte nödvändigt med tillskott. Det kan ändå finnas vissa grupper i befolkningen, eller faser i livet, då tillskott är nödvändigt för att täcka kroppens behov av näringsämnen. 

Det kan också finnas behov av kosttillskott om man har vissa sjukdomar. Det kan också vara nödvändigt med tillskott för de som inte äter vissa livsmedel, oavsett om det är eget val, eller på grund av allergier och intolerans. 

Grupper som har behov av tillskott:

 • Barn: Alla barn i Sverige rekommenderas D-vitamin från en veckas ålder. Här beställer du d-vitamindroppar till barn,
 • Kvinnor som planerar att bli gravida: Dessa rekommenderas att ta tabletter med 400 mikrogram folsyra varje dag fram till tolfte graviditetsveckan, för att minska risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Folsyra kan du beställa här.
 • De med lågt näringsintag: Personer som äter lite och som generellt får i sig små mängder energi bör överväga att ta någon form av multivitamin. Detta gäller särskilt äldre. Livsmedelsverket rekommenderar tillskott av D-vitamin för personer äldre än 75 års ålder. 
 • De med försämrat näringsupptag: Detta omfattar de personer med sjukdomar som gör att näringen från maten inte tas upp på bästa sätt i kroppen. 
 • De med konstaterad vitamin-/mineral-brist: Personer där läkare har konstaterat att vissa kosttillskott behöver tillföras. 
 • De som opererat bort delar av mag-tarmsystemet: Till exempel de som genomgått gastric bypass/sleeve kan multivitamin (med folsyra för kvinnor), kalcium och D-vitamin, B12-vitamin och järn behövas. Beställ dina vitaminer och mineraler här.
 • De med minskat immunförsvar: Till exempel personer som behandlas för cancer. 
 • De med allergi/intolerans/vegetarianer/veganer: D- och B12-vitamin, omega-3-fett, jodberikat salt är exempel på tillskott som kan behövas för dessa grupper. Dessa tillskott kan du beställa från DOZ Apotek.se.

Kosttillskott från DOZ Apotek.se

Vilka tillskott kan jag lita på?

Kostillskott säljs färdigförpackade och ska märkas enligt kraven i förordning (EU) nr 1169/2001.
De obligatoriska uppgifterna omfattar ingrediensförteckning, beteckning, datummärkning, kontaktuppgifter, allergimärkning och nettokvantitet.

Dessutom ska tillskotten märkas med:

 • Beteckningen Kosttillskott
 • Uppgift om att produkterna bör förvaras utom räckhåll för små barn
 • Namnet på de kategorier av näringsämnen eller ämnen som kännetecknar produkten, eller en uppgift om beskaffenheten av dessa näringsämnen eller ämnen
 • Uppgift om att kosttillskott inte bör användas som ett alternativ till en varierad kost
 • Mängd av näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan
 • Rekommenderad daglig dos
 • En varning för att överskrida den angivna rekommenderade dagliga dosen

Vilka är reglerna vid kosttillskott?

Det är viktigt att förvara kosttillskott utom räckhåll för barn eftersom intag av stora mängder kan vara skadligt och leda till förgiftning. Det kan också vara hälsovådligt för vuxna att ta tillskott i för stora mängder. Därför bör du inte överskrida rekommenderat daglig dos, det är också viktigt att vara försiktig med att äta flera olika sorters kosttillskott som innehåller samma ämnen. Rådgör också först med läkare om du även äter läkemedel. 

Grupper som ska vara extra försiktiga med tillskott:

 • Foster (via mamman)
 • Spädbarn
 • Gravida
 • Äldre 

Även din livsstil (till exempel om du röker, vilken kost du intar, hur du motionerar) kan påverka hur känslig du är för olika kosttillskott.

Kosttillskott och läkemedel:

Vissa kosttillskott kan påverka effekten av läkemedel. Detta kan leda till att läkemedlet får ökad effekt som ger högre risk för biverkningar, eller så kan det leda till en försämrad effekt av läkemedlet. För att vara på den säkra sidan är det bra att prata med din läkare, eller med en farmaceut, om du regelbundet använder mediciner. Eftersom kosttillskott kan ge oönskade effekter i samband med operation bör du även nämna om du använder kosttillskott. 

Generellt bör man vara försiktig med naturmedel och kosttillskott om du använder många läkemedel och/eller läkemedel mot allvarliga sjukdomar. 

Var extra uppmärksam med kosttillskott och naturmedel om du samtidigt använder:

 • Blodförtunnande läkemedel
 • Cancerläkemedel
 • Läkemedel vid organtransplantation
 • Läkemedel mot HIV
 • Läkemedel mot epilepsi

Lagar och regler kring kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel vars syfte är att komplettera normal kost och och som är koncentrerade källor av näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan. Föreskrifterna omfattar således endast produkter som presenteras och säljs som livsmedel. Föreskrifterna ska inte tillämpas på läkemedel. Kosttillskott är avsedda att intas i uppmätta små enheter.

Kosttillskott är livsmedel som genom egenskaper och användning står läkemedel nära. Ibland kan det därför vara svårt att avgöra hur en produkt ska klassificeras. Det är Läkemedelsverket som bedömer om en produkt ska betraktas som läkemedel.

(ur Livsmedelsverkets Vägledning till kontrollmyndigheter, fastställd 2013-09-03).

Källa: Livsmedelsverket, med flera

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning