K-vitamin

K-vitamin är nödvändigt för att blodet ska kunna koagulera. Nyfödda får en spruta med K-vitamin efter födseln för att minska risken för blödningar. 

Vad är K-vitamin?

Vilken funktion har vitaminen i kroppen?

Källor i kosten:

Bra källor till K-vitamin är gröna bladgrönsaker som spenat, kål, broccoli men även vissa oljor innehåller K-vitamin.  

Vad händer vid brist?

Brist på K-vitamin kan leda till blödningar. K-vitaminbrist är ovanligt men har påvisats hos personer med nedsatt absorption och vid antibiotikabehandling. 

Vad händer vid för högt intag?

Risken att drabbas av K-vitaminbrist är liten men det kan förekomma vid överdrivet intg av K-vitamin i form av kosttillskott.

Råd och tips om tillskott

Personer som använder blodförtunnande läkemedel som innehåller en K-vitaminantagonist, ofta Warfarin, kan få rådet att begränsa konsumtionen av livsmedel som är rika på K-vitamin, eftersom vitaminet påverkar blodkoagulationen. 

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning