Höstblåsor

Höstblåsor, vesikulös stomatit, är oftast en beskedlig virusinfektion. De kallas ibland för hand-, fot- och munsjuka eftersom blåsorna förekommer i munnen men även ibland på händer och fötter. Höstblåsor, vesikulös stomatit, är oftast en beskedlig virusinfektion. De kallas ibland för hand-, fot- och munsjuka eftersom blåsorna förekommer i munnen men även ibland på händer och fötter.

Varför får man höstblåsor?

Oftast är det barn under 10 år som får höstblåsor, antingen mot slutet av sommaren eller tidigt på hösten. De sprids via kontakt med redan sjuka som utsöndrar virus via näsa och svalg. Mat och vatten sprider inte infektionen. Höstblåsor sprids ofta inom en familj eller på förskolor.

Infektionen orsakas av virus från den så kallade enterovirusgruppen. Enterovirus är ett samlingsnamn för flera olika virustyper som kan ge mag-tarmsymptom. Enterovirus infekterar till största del via svalg och inkubationstiden (den tid som går mellan att du smittas tills sjukdomen bryter ut) för enterovirus är mellan ett par dagar upp till två veckor. 

Höstblåsor kan också dyka upp på rumpan. När blåsor funnits under naglarna kan ibland naglar helt eller delvis falla av efter att infektionen läkt ut.

Höstblåsor kallas på engelska ”Hand, foot and mouth disease” och förväxlas därför ibland med veterinärsjukdomen mul- och klövsjuka, som orsakas av ett helt annat virus.

Vilka symptom ger de?

  • Blåsor i, och runt munnen (läppar, insidan av kind, tunga, gom och svalg).
  • Blåsorna börjar som små röda, punktformade förändringar. Dessa blir till blåsor och sedan till sår. 
  • Det är vanligt att få ont i halsen eftersom blåsorna ibland sätter sig där. 
  • Blåsorna kan förekomma även på handflata och fotsula. 
  • Feber, vanligen mellan 38 och 39º C. Läs mer om feber hos barn här.
  • Sår som uppträder efter spruckna blåsor.  

Kan jag undvika att smittas av dem?

  • Höstblåsor är svårt att förebygga men att vara noggrann med hygienen är viktigt.
  • Om det gör ont i munnen eller halsen kan smärtstillande, receptfria läkemedel hjälpa, till exempel läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen.
  • Det finns inga vaccin mot höstblåsor. 

Källor: Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning