Gulsot hos nyfödda

Gulsot gör att  huden, insidan av munnen och ögonvitan blir lätt gulaktig. Det är vanligt förekommande hos för tidigt födda barn men även barn som är födda i fullgången tid kan drabbas.

Vad är gulsot hos nyfödda?

Gulsot beror på för mycket av det rödgula färgämnet bilirubin i blodet. 
Under fostertiden har barnet ett högre antal röda blodkroppar. När barnet är fött behövs inte samma antal röda blodkroppar och dessa bryts då ner. Ämnet bilirubin som är en restprodukt vid nedbrytningen av röda blodkroppar, tas normalt hand om av levern. Hos nyfödda barn är levern omogen och klarar inte alltid av att bryta ner tillräckligt mycket bilirubin, så att detta istället fälls ut i huden och gör den gul. Gulsot är inte en sjukdom i sig, inte heller är det symptom på annan sjukdom. 

Alla nyfödda barn som lämnar sjukhus kontrolleras med hudtest för att undersöka bilirubinnivån. Bilirubinnivån mäts med en lampa som lyser på barnets bröst. Undersökningen gör inte ont. Blodprov kan också behövas om hudtestet visar ett högt värde.

Nyfödda med allvarlig gulsot

  • Gråter högljutt
  • Svåra att väcka
  • Missnöjda
  • Trötta
  • Äter mindre än vanligt
  • Krummar/böjer kroppen eller nacken bakåt.

Sjukdomsförlopp vid gulsot
Vid gulsot hos nyfödda blir huden i ansiktet först gulfärgad. Det kan spridas till bröst, mage, armar och ben Fötter och händer blir gultonade sist på kroppen. Därefter blir ögonvitan också färgad gul. Hos vissa märks inte denna gradvisa utveckling och det kan kännas som om hela kroppen gulfärgas direkt. Den gula färgen försvinner ofta i motsatt ordning, alltså först händer och fötter och till sist i ansiktet. 

Vid fysiologisk gulsot (nyföddhetsgulsot) utvecklas tillståndet från 72 till 96 timmar efter födsel för att sedan försvinna en till två veckor därefter.

Några tips

Nyfödda med gulsot behöver vätska. Det hjälper till att bryta ner det extra bilirubin som barnet har, som ger gulsot. Behöver barnet behandling för gulsot får barnet ljusbehandling. Det är viktigt att barnet ligger så mycket som möjligt i ljusbehandlingen i enbart blöja och amning och hud mot hud går bra. Ljusbehandlingen kan förhindra skadliga effekter av gulsot och medför inga biverkningar för barnet. Barnet får även ett ögonskydd för att skona ögonen mot ljuset. Att barnet får i sig mjölk är också viktigt för att minska gulsot då utsöndringen av bilirubin sker via barnets urin och avföring. Behandlingen av gulsot behövs vanligen i endast någon dag.

När ska jag söka vård

Gulsot kan vara både allvarligt och ofarligt. Vid misstanke om gulsot bör du alltid uppsöka läkare för att utreda orsaken bakom då det kan bero på en allvarlig eller smittsam sjukdom. 

Källor: Vårguiden 1177, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Medibas, Rikshandboken barnhälsovård, Karolinska.se

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning