Fästingar

Fästingar är ett litet spindeldjur som suger blod från människor och djur. De flesta fästingbett är ofarliga men de kan också leda till TBE, fästingöverförd hjärninflammation. Om du får en fästing är det viktigt att ta bort fästingen så snabbt som möjligt.

Vad är fästingar?

Fästingar är samlingsnamnet på spindeldjur (8 ben och inga antenner). Fästingen är vanligtvis 2 millimeter lång men den kan bli upptill 1,5 centimeter när den har sugit blod

Så här förebygger du fästingbett

Befinner du dig i områden där fästingar är vanligt finns det några enkla saker att hålla sig till för att minska risken för fästingbett. 

 • Använd myggmedel eller fästingmedel som innehåller DEET, PMD eller Icaridin (vissa myggmedel minskar också risken för att bitas av fästingar).
 • Gå på stigar hellre än områden med högt gräs, buskar och snår.
 • Täck dig väl med kläder (var extra noga med att täcka ben och fotleder). Använd gärna långbyxor.
 • En veterinär kan skriva ut förebyggande medicin mot fästingar hos hundar och katter.
 • Att vaccinera sig mot TBE har god effekt och det rekommenderas att personer som bor i utsatta områden vaccinerar sig. 

På människor kan fästingen bita sig fast överallt, men områden med tunn hud, som ljumskarna, knävecken, armhålorna och området bakom öronen, är särskilt utsatta. 

Undersök både hud och kläder när du har vistats i områden med mycket fästingar. Undersök även hundar och katter som rör sig i fästingområden.
 

Hur får jag bort fästingar?

Avlägsna fästingen så snabbt som möjligt. Risken att smittan förs vidare är liten om fästingen avlägsnas inom ett dygn. 

 • Använd en vanlig pincett eller fästingborttagare som finns på apotek.
 • Ta tag ända inne vid huden och dra fästingen rakt ut. Det är inte så viktigt om delar av fästingens sugrör blir kvar i huden.
 • Tvätta såret med desinficerande medel eller tvål och vatten. Smörj gärna in området med en receptfri sårsalva efteråt.
 • Använd inte olja, fett, vaselin, smör eller liknande för att få bort fästingen. Detta gör det svårare att få tag i fästingen.

Är fästingbett farligt?

De flesta fästingbett är ofarliga men det är viktigt att få bort fästingen snabbt. Ju längre en fästing får sitta fast desto större är risken för att smitta förs vidare. Fästingar som får sitta färre än 24 timmar för sällan över sjukdomar. 

De vanligaste sjukdomarna som överförs med fästingbett är borrelia, TBE (fästingburen hjärninflammation) och fästingfeber. 

Borrelia

Den sjukdom som oftast överförs med fästingbett är borrelia (Lyme disease, borrelios).
Borrelia kännetecknas av ett ringformat och rött utslag runt bettet, som uppstår 3 – 30 dagar efter fästingbettet och som gradvis sprids utåt. Influensaliknande symptom som feber och svullna lymfkörtlar kan också tyda på borreliainfektion. Kontakta alltid läkare om du misstänker borrelia.
Sjukdomen behandlas med antibiotika. 

TBE (Fästingburen hjärninflammation)

Fästingar kan i vissa fall vara bärare av TBE-virus (tick-borne encephalitis) som kan orsaka hjärninflammation. TBE kan ge allt från en mild till allvarlig hjärninflammation.
Den svårare varianten av TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och ibland även kramper och förlamning. Hjärninflammationen föregås vanligen av en mildare period av feber några dagar tidigare som man sedan blivit frisk från.

Av de som insjuknar blir de flesta helt återställda men cirka 30% får långvariga eller bestående problem med till exempel trötthet och störningar i minnesfunktionen. 

I Sverige rapporteras ungefär 300 fall av TBE varje år. 

Var lever fästingar?

Fästingar trivs bäst på fuktiga ställen med gräs, småbuskar, snår eller i skog. Eftersom fästingar suger blod även från fåglar kan fästingar färdas över stora avstånd och dyka upp på många olika ställen. 

Smittan förekommer främst i södra och mellersta Sverige. Den är vanligast inom Södermanlands och Upplands skärgårdar och omkring Mälaren, men TBE-smittan sprider sig västerut och förekommer nu på flera håll i södra Sverige.

Sjukdomen finns även på flera platser i övriga Östersjöländer, till exempel på Åland och i östra och centrala Europa. 

Anmäl TBE till smittskyddsläkare

TBE tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna (under diagnosen viral meningoencefalit) där alla diagnosticerade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

När ska jag söka vård?

 • Om det uppstår ett rött och ringformat utslag runt bettet.
 • Vid influensaliknande symptom med feber och svullna lymfkörtlar.
 • Om du upplever en försämring av ditt allmäntillstånd efter att blivit biten av en fästing.
 • Vid behov av förebyggande fästingmedel till hund eller katt.

 

Relaterade artiklar
Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning