C-vitamin

C-vitamin kallas också askorbinsyra och är en viktig antioxidant. Frukt och grönsaker är bra källor till C-vitamin. C-vitamin hjälper till att upprätthålla ett normalt immunförsvar. 

Vad är C-vitamin?

C-vitamin är en vattenlöslig vitamin och eventuellt överskott sköljs ut med urinen. Det är också en kraftig antioxidant, det innebär att den hjälper till med att skydda oss mot skadliga fria radikaler Fria radikaler misstänks kunna åstadkomma allvarliga cellskador och kanske även bidra till åldrandet (oxidativ stress). 

Vilken funktion har den i kroppen? 

  • Den är viktig för att upprätthålla ett normalt immunförsvar och nervsystem. 
  • Vitaminen är viktig för att hålla kroppens bindväv sund. Den är också viktig för normal sårläkning. 
  • Den hjälper tarmen att ta upp järn.
  • Det är en antioxidant som är med och försvarar kroppen mot fria radikaler. 
  • C-vitamin är viktig för att bibehålla ett välfungerande immunförsvar och nervsystem. 

Källor i kosten:

Bra källor är frukt (särskilt citrusfrukter), grönsakar, potatis och bär. 

Vad händer vid brist på vitaminen?

Dålig eller ensidig kost hos till exempel hos äldre, alkoholister eller personer med ätstörningar kan leda till brist på C-vitamin. 

Brist kan ge symptomen trötthet och upprepade infektioner. Mer allvarlig brist kan ge skörbjugg. Skörbjugg är dödligt eftersom sjukdomen inte kan behandlas och kan ge blödande tandkött, lösa tänder, ledsmärtor och blödningar i hud, muskler och inre organ. 

Vad händer vid högt intag?

C-vitamin i stora mängder kan ge illamående, diarré och magsmärta. Stora doser över lång tid kan öka risken för att utveckla njursten. Personer med nedsatt njurfunktion eller tendens till njursten bör därför vara försiktiga med höga doser C-vitamin över tid. 

Råd och tips om tillskott:

  • Personer med dålig eller ensidig kost kan ta C-vitamin.
  • C-vitamin ökar upptaget av järn, personer som använder järnpreparat kan använda tillskott. 

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning