För närvarande har vi lite längre svarstider hos kundservice. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på en lösning.

Behandling av diabetes

Diabetes är en sjukdom då kroppen inte klarar att reglera den egna blodsockernivån. Diabetiker har minskad eller ingen produktion av insulin, ofta i kombination med nedsatt insulineffekt.

Det finns olika typer av diabetes och de behandlas på olika sätt beroende på typ av diabetes: 

Behandlingen av diabetes består av mediciner, motivation, kunskap, kost och fysisk aktivitet.

Behandlingsmål för diabetiker

Diabetesbehandling har som mål att minska risken för senkomplikationer och öka livskvalitén hos de med sjukdomen.
Senkomplikationer uppstår av en dåligt reglerad diabetes som leder till att det bildas avlagringar och förträngningar i kroppens små och stora blodkärl. Förträngningarna kan leda till skador på ögon, njurar, nerver, fötter, hjärna, hjärta och stora kärl (artärer).  Bra blodsockerkontroll för att undvika senkomplikationer är avgörande för diabetiker. I värsta fall kan komplikationerna vara dödliga.

Vad kan du göra själv?

Diabetes är en sjukdom som det i dagsläget inte finns någon botande behandling för. Med mediciner kan man dock leva bra med sjukdomen. För de med diabetes typ 2 kan sjukdomen hållas i schack med egna insatser, i form av livsstilanpassningar. För de med diabetes typ 1 är insulin alltid en del av behandlingen även om egna anpassningar även här kan hjälpa till att minska mängden insulin.

Bra kost

Du kan äta mer eller mindre som vanligt även om du har diabetes, men några justeringar är rekommenderas. Dra ner på mängden snabba kolhydrater, mättat fett, och ät mycket grönsaker. Läs mer om diabetes och kost här.

Var fysiskt aktiv

Diabetiker som följer den generella rekommendationen på 150 minuters motion per vecka, får ökade hälsovinster på sikt. Nivån ska helst ligga på måttlig ansträngningsnivå, där puls och andning påverkas lite grann, som till exempel vid en rask promenad. De flesta diabetiker mår bra av en kombination av styrke- och konditionsträning, där styrkedelen är viktig för att komma åt de metabola (ämnesomsättningen) förbättringarna.

Förstå din diabetessjukdom

En optimal behandling av diabetes kräver stort eget ansvar och ett bra samarbete med vårdpersonal. Du måste förstå din sjukdom, lära dig att känna igen tecken på högt eller lågt blodsocker och vara beredd att lägga tid på att få till korrekt medicinering och blodsockermätning. Kom också ihåg att gå på regelbundna hälsokontroller.

Fimpa ciggen

Medicin

Insulin
Insulin är ett anabolt hormon som bland annat gör att kroppen klarar av att använda socker som energi och är viktigt för att reglera blodsockret.
Insulin förstörs om man sväljer det, därför finns insulin bara som injektioner. Det finns många olika insulintyper som har olika farmaceutiska egenskaper. Insulin finns till exempel som både snabb- och långsamverkande preparat.

Blodsockersänkande tabletter
Typ 2-diabetiker kan kontrollera sin diabetes med blodsockersänkande tabletter. Det finns en lång rad blodsockersänkande tabletter (antidiabetika). Antidiabetika verkar genom att öka utsöndringen av insulin, öka känsligheten för/effekten av, insulin, de reducerar egenproduktion av socker, ökar upptaget av socker in till cellerna eller minskar upptaget av kolhydrater från tarmen.

Blodsockermätning

Avgörande för en bra behandling av diabetes är bra blodsockerkontroll. För typ 2-diabetiker kan det räcka att mäta blodsockret en gång per dag eller ännu mer sällan, medan för typ 1-diabetiker är det i regel nödvändigt med fler mätningar.

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning