ALS

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurologisk sjukdom och i Sverige insjuknar årligen drygt 200 personer. Vanligast är att drabbas vid 50 - 60 års ålder.

 

Vad är ALS?

ALS, amyotrofisk lateral skleros, är namnet för en grupp neurodegenerativa sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör. Detta leder till muskelförtvining och förlamning. Sjukdomen börjar ofta smygande och utbredningen och förloppet av muskelbortfall och funktionshinder varierar. 

Symptom vid ALS

Det finns många typer av ALS, med olika orsak och symtom. Av den anledningen skiljer sig också de ALS-relaterade besvären från person till person. Hos en del finns tecken på kognitiv (viljestyrda mentala processer) påverkan som kan innebära emotionell instabilitet. Förlamning kan börja i olika delar av kroppen och göra det svårt att både prata och att svälja. De tre ALS-huvudtyperna är klassisk ALS, progressiv bulbärpares (PBP) och progressiv spinal muskelatrofi (PSMA). Klassisk ALS omfattar förlamningssymptom, progessiv bulbärpares (förlamning av mun) som visar sig som tal- och sväljbesvär och progressiv spinal muskelatrofi omfattar först förlamning av armar och ben som tilltar allt eftersom.

Oavsett vilken form av ALS personen har så sprider sig svaghet och förlamning successivt i kroppen där försämringen ofta sker i en jämn takt. 

Behandling vid ALS

Behandlingsmål vid ALS är att bromsa sjukdomsförloppet och lindra de negativa effekter som uppstår vid sjukdomen. Det finns inget botemedel, däremot kan olika bromsmediciner användas vilket kan förlänga överlevnadstiden. Att behandla symptomen som uppstår vid ALS innebär att lindra muskelkramper, minska muskelspasmer, minska salivproduktion samt att förhindra tvångsmässig gråt/skratt genom antidepressiv behandling.

Relaterade artiklar
Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning