Allergimediciner

Allergimedicin är medicin som minskar besvär och symptom i samband med olika sorters allergi och allergiska reaktioner.

Vad är allergi?

Allergi uppstår när kroppen reagerar på främmande ämnen vi får i oss, till exempel genom mat och dryck, produkter vi får på huden eller i ögonen, eller sådant som vi andas in. En sådan reaktion kallas hypersensivitet och leder till att kroppens immunförsvar reagerar onormalt på den eller de ämnen som det kommer i i kontakt med. Antikroppar bildas mot dessa ämnen. De kallas allergener, för en icke-allergisk är de helt ofarliga och harmlösa.

När kroppen kommer i kontakt med de främmande ämnena skiljer immunsystemet ut olika kemiska substanser, bland annat histamin, en ämne som är inblandat i de flera allergiska reaktioner som uppstår i kroppen. 

Allergi är mycket vanligt och olika personer kan uppleva allergi mycket olika. De vanligaste formerna av allergiska besvär är bland annat:

 • Pollenallergi (hösnuva)
 • Födoämnesallergi
 • Djur- och insektsallergi
 • Eksem och andra hudreaktioner 

Vad är allergimedicin?

Allergimedicin är medicin som minskar besvären i samband med allergi genom att dämpa kroppens kraftiga reaktion på ämnena som orsakar allergin. Detta gör de främst genom att hämma utsöndringen av histamin i kroppen, den kemiska substansen som är involverad i de allra flesta allergiska reaktioner som uppstår. Därför kallas många allergimediciner ofta "antihistaminer".

Har du en känd allergi eller misstänker att du har fått en allergisk reaktion kan allergimedicin hjälpa mot symptomen som uppstår. Det finns ett stort och brett urval av olika allergimediciner som kan dämpa allergibesvären och i vissa fall också förebygga allergiska reaktioner. 

Vilka mediciner du ska välja beror på besvären du upplever och hur uttalade de är.

Olika typer av allergimedicin

Urvalet av allergimediciner är stort  och det finns många alternativ att välja mellan. Allergimediciner kommer också i olika former, till exempel som tabletter, ögondroppar och nässpray. Många allergimediciner går att köpa receptfritt.

Ögondroppar

Ögondroppar mot allergi verkar lokalt på ögat och är ett bra alternativ om besvären bara orsakar milda besvär i ögonen i form av klåda, röda ögon, svullnad och irritation.

Hur använder jag dem?

 • Tvätta händerna
 • Luta huvudet bakåt
 • Ögondroppar droppas alltid i undre delen av ögonlocket
 • Dra ned undre ögonlocket med ett finger
 • Håll ögondroppsflaskan med andra handen så att spetsen pekar nedåt
 • Tryck på ögondroppsflaskan så att en droppe kommer i ögat
 • Stäng ögat i cirka 3 minuterför att hindra att ögondroppen rinner ner i svalget via tårkanalen
 • Låt inte ögondroppsflaskans spets komma i kontakt med ögon, hud eller några ytor för att undvika att den blir smutsig.

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning