Allergi mot björkpollen

Allergi mot björkpollen är den vanligaste formen av pollenallergi, och uppstår när björk blommar, i regel mellan april till juni, ibland redan i mars. Många upplever omfattande allergiska besvär av björkpollen. Symptomen på allergi mot björkpollen är desamma som vid andra typer av pollenallergi.

Vad är björkpollen?

Pollen är små, små korn eller partiklar som har till uppgift att pollinera andra växter av samma art och för att åstadkomma detta sprids pollen genom luften. 

Björkpollen är pollen som stammar från trädet björk, som finns i hela Sverige. Det finns ungefär 60 olika typer av björk varav tre förekommer vilt i Sverige: vårtbjörk, glasbjörk och dvärgbjörk. Vissa björkarter odlas som prydnadsträd. Pollen från björk är mycket små och lätta vilket innebär att de kan spridas mycket långt med väder och vind, vilket kan vara till stort besvär för allergiker.

När börjar pollensäsongen i Sverige?

Pollensäsongen inleds på våren när lövträden blommar, sedan följer sommaren med gräspollen vilket sedan övergår till säsong för gråbo på sensommaren och hösten. I södra Sverige startar säsongen i regel en eller några veckor senare. 

Symptom vid pollenallergi

  • Snuva (rinnande näsa)
  • Täppt näsa
  • Nysningar
  • Klåda i näsan
  • Rinnande, röda och kliande ögon
  • Trötthet

Det är lätt att förväxla dessa symptom med en envis förkylning och därför kan det vara bra att kontrollera i en pollenkalender för att se om man har symptom samtidigt som något allergiframkallande blommar.
Pollenallergi kan även leda till astmabesvär under pollensäsongen. Då brukar symptomen bli ihållande hosta, svårt att andas samt pipande andning. 

Hur behandlar jag björkpollenallergi?

Allergin kan behandlas med många olika receptfria läkemedel. Målet med behandlingen är detsamma, oavsett vilken pollenallergi du har: att bli fri från symptom. Receptfri allergibehandling finns som tabletter, ögondroppar och nässpray.

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning