LloydsApotek och Hjärt-Lungfonden samarbetar

Miljontals människor lever med hjärt- och lungsjukdomar i Sverige. Hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet och andra sunda levnadsvanor kan förebygga sjukdom. Rätt information och mer insamlade medel till forskningen är helt avgörande för framtiden. Därför har LloydsApotek och Hjärt-Lungfonden påbörjat ett samarbete.

LloydsApoteks vision är att arbeta för ett friskare Sverige och att vägleda och rådge kring en bättre hälsa. Hjärt-Lungfonden har sedan 1904 arbetat för en värld fri från hjärt- och lungsjukdom och möjliggör forskning som kan addera år till livet och förebygga sjukdom. Genom ett gemensam fokus kring att ge människor ett längre och friskare liv etablerar nu LloydsApotek och Hjärt-Lungfonden ett samarbete.

”Vi arbetar dagligen för bättre hälsa och ett friskare Sverige. Att arbeta för ett friskare Sverige handlar i grunden mycket om hur vi idag kan leva mer hälsosamt för att förebygga sjukdomar senare i livet. Forskning visar nämligen tydliga samband mellan våra levnadsvanor och risken för att utveckla en rad folksjukdomar och att vi genom ganska små förändringar kan ge oss själva bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv. Hjärt-Lungfondens mission är att ge människor ett längre och friskare liv, vilket går helt i linje med vår vision och vi är väldigt glada över detta viktiga samarbete”.

”I tillägg till att bidra till forskning för att förebygga sjukdom anser vi även att Hjärt-Lungfondens arbete kring att identifiera riskmarkörer för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är ett innovativt sätt som möjliggör att kunna skräddarsy behandling eller förebygga att slippa drabbas av sjukdom. Ett nytänkande sätt som visar på vikten av vad forskningen kan bidra till genom att ge människor ett längre och friskare liv”, säger Annelie Söderberg, Marknadschef på LloydsApotek.

Samarbetet kommer att synas initialt under 2022 genom ett antal aktiviteter för att bidra till forskningen och Hjärt-lungfondens arbete, det första initiativet handlar om hälsosamma och goda vanor kring starten av det nya året, och hur små insatser kan göra stor skillnad.

“Mer än hälften av alla hjärtinfarkter som inträffar i Sverige kan kopplas till levnadsvanor. Därför behöver vi bli fler som samarbetar för en bättre folkhälsa. Vi ser fram emot att samarbeta med Lloyds Apotek i den här frågan”, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.


Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning