Våra hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål

Vi har identifierat tre områden som är grunden i vårt hållbarhetsarbete. Vi är ödmjuka med att säga att det är ett pågående arbete där vi hela tiden behöver utvecklas.

Fokus där vi kan göra skillnad!

Men vi är säkra på att vi i vårt dagliga engagemang och driv tar steg mot rätt riktning och mot de mål vi vill nå.
Vår hållbarhetsstrategi innebär ett aktivt arbete för att reducera vår verksamhets påverkan på miljön och skapa positiv inverkan på samhället där vi agerar.
Detta gör vi genom målinriktat arbete inom ett antal områden och genom kontinuerlig strävan att förbättra våra insatser.

Vad betyder hållbar hälsa för oss på LloydsApotek?

Proaktiv hälsa

Att arbeta för ett friskare Sverige är något som driver oss varje dag. Detta fokus innefattar de konsumenter vi möter i apoteken, där vi dagligen ger råd och vägleder till ett mer hälsosamt liv, oavsett hälsosituation.
Men det är även en grundförutsättning för våra anställda där vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som skapar mer kvalificerade, engagerade och friska medarbetare.
Att arbeta för mångfald är för oss en självklarhet eftersom vi är övertygade om att det ger en bredare kompetens och trivsam arbetsmiljö.

Att stötta ett friskare Sverige vägleder oss även i hållbarhetssamarbeten där vi vill stötta organisationer och företag som drivs av att på ett nytänkande sätt arbeta med
att få bättre överblick över hälsa.
Vi tror på att gemensamt arbeta proaktivt mot ett mer hälsosamt samhälle.Vi har under ett antal år skänkt pengar till Ung Cancers arbete för att stötta unga som drabbas av cancer samt deras anhörigverksamhet.
Ett ändamål som låg många på LloydsApotek varmt om hjärtat när de anställda ombads påverka vad pengarna skulle bidra till.

Hållbar värdekedja

Vi arbetar aktivt för att minska vårt fotavtryck och att hushålla med våra resurser för ett mer välmående samhälle. Att vägleda och erbjuda produkter med omtanke, för våra kunders eget välbefinnande men även utifrån hur produkterna är tillverkade och transporterade.

Miljöeffektiv drift och transport

På LloydsApotek ser vi det som ett av vårt viktigaste ansvar att reducera våra klimatutsläpp.
Vi har därför satt som mål att reducera vårt klimatavtryck 
genom ett flertal initiativ.
För att uppnå detta mål optimerar vi kontinuerligt processer och genomför förbättringar för att säkra att vi använder resurser på ett ansvarsfullt sätt.
Vi arbetar för en minimal påverkan på vår miljö och klimat bland annat genom effektiv energiförbrukning, optimerat transport- och logistikflöde samt effektiv resurshantering.

Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport följer vi upp vår konsumtion av vatten, el, koldioxidutsläpp, återvinning av avfall med mera. Detta har drivit på förändringar i hur vi arbetar.

  • Vi har bland annat reviderat vår resepolicy inom företaget till att föredra digitala möten om möjligt,
    samt att premiera miljövänliga alternativ när en resa är nödvändig.
  • Vi strävar även alltid efter att välja miljövänliga alternativ och Svanenmärkt material och har kravställt detta mot våra underleverantörer.
  • Att övergå från plast- till papperspåsar var ett naturligt steg i vårt hållbarhetsarbete och strävan att minska vårt klimatavtryck.

"Vår hållbarhetsrapportering vägleder oss i hur vi lever upp till våra krav samt styr oss i vårt agerande.
Som en del av ett europeiskt företag är vårt agerande av ännu större vikt och kan göra stor skillnad.
Ett stort engagemang inom företaget gör att många vill bidra till detta viktiga arbete; i stort och smått.

​​Vi har bland annat underlättat för personalen att sortera rätt för att ta ansvar för vårt avfall, vi reser mindre och väljer digitala möten samt miljövänliga alternativ när en resa behövs.

Vi klimatkompenserar förbrukningen av elektricitet för alla våra apotek samt arbetar med partners som erbjuder klimatkompenserade transporter.

Vi arbetar integrerat med förbättringar kopplat till hållbarhet och uppmuntrar kreativa förslag inom området för att förbättra processer eller nya initiativ på området.

Jag ser med förtroende på de insatser vi arbetar med idag men även på vad vi som företag kommer att åstadkomma framöver för att minska klimatavtryck.” 

Stig Tornell, VD LloydsApotek

Hållbart sortiment

Vi vill även göra det lättare att välja och leva hållbart. Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda och utveckla ett hållbart sortiment som hjälper konsumenter att välja ett mer hållbart alternativ som är bättre för människa och miljö. Vi utvecklar detta arbete löpande.

Inom vårt eget varumärke LloydsApotek/LloydsPharmacy, fokuserar vi på att ingredienser och förpackningar följer dagens miljökrav för att hjälpa dig att agera mer miljömedvetet.
Vi arbetar aktivt för att driva detta arbete framåt och utveckla vårt sortiment inom området.

Att ta ansvar för vår omvärld handlar även om att minska vårt avtryck från läkemedelsrester. Vi gör det därför enkelt att lämna tillbaka överblivna läkemedel för att minska mängden läkemedel som hamnar i naturen och skadar sjöar och mark. För att uppmuntra fler att agera ansvarsfullt ger vi även medlemspoäng vid returnering av överblivna läkemedel. Under 2021 lanserade vi även möjligheten att panta sina överblivna läkemedel genom vårt samarbete med återvinningsappen Bower, ett initiativ som gör det enklare att göra rätt.

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning